Thông báo tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 1073a/SLĐTBXH-DN của sở Lao động, thương binh & xã hội tỉnh Gia Lai ngày 29 tháng 9 năm 2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website