Công văn số: 1073a/SLĐTBXH-DN của sở Lao động, thương binh & xã hội tỉnh Gia Lai ngày 29 tháng 9 năm 2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực